Àrees

 • estratègia i planificació

  qui no planifica no sap on va

  mintsmind col·labora amb la direcció per definir un posicionament estratègic que marqui què cal fer per assolir els objectius previstos.
 • organització i qualitat

  la qualitat és un mitjà, no un finalitat

  mintsmind ajuda en el disseny i en la implantació del model organitzacional enfocat a client que impliqui al màxim als treballadors.
 • màrqueting i comunicació

  la comunicació ho és tot

  mintsmind combina la prospecció de l’entorn, l’anàlisi estratègica, la creativitat comunicativa i la planificació per ajudar a comunicar millor els valors i els actius de persones i organitzacions.
 • polítiques públiques

  solucions públic-privat

  mintsmind crea equips multidisciplinaris i d’especialistes per dissenyar polítiques i serveis públics que aportin solucions a curt i llarg termini amb ampli suport social i ciutadà.
 • participació ciutadana

  participació ciutadana de moda ... a fita

  mintsmind ajuda a dissenyar canals i processos de participació ciutadana eficaços amb una combinació equilibrada i mesurada, en cada cas, de comunicació, dinamització i implicació dels ciutadans i de les entitats locals.
 • coaching i formació

  un esforç i una inversió per excel·lir

  mintsmind fa formació a mida amb un alt grau d’especialització, eminentment pràctics i centrats en els objectius a aconseguir per contribuir al creixement de les persones i les organitzacions.